Asker Aile Yardımı

ASKER AİLELERİNDEN MUHTAÇ OLANLARA YARDIM İÇİN İSTENEN BELGELER

YARDIM ALMA KOŞULLARI NELERDİR?

Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki 4109 Sayılı Kanun gereğince gerekli şartları taşıyan ve istenilen belgeleri hazırlayan asker ailelerine Belediyeler gerekli yardımı yapmaktadır. 4109 Sayılı Kanunun madde 7'ye göre yardım yapabilmek için;

 1. Yardım isteyeceklerin askerin anne, baba veya çocukları, karısı, kız ve erkek kardeşi olmaları,
 2. Yardım isteyeceklerin iaşesi er tarafından temin edilmekte bulunması,
 3. Mahalli rayice nazaran idare ve ihtiyaçlarını temin edecek ne kendilerinin, ne de askere gidenin geçim vasıta ve olanakları bulunmamak şarttır.

Bu şartlardan herhangi birine veya bir kaçına haiz olmayanlara yardım yapılmaz.

EŞ VE ÇOCUKLAR İÇİN İSTENEN BELGELER NELERDİR?

 1. Askerin eşi adına ikametgah ilmühaberi,
 2. Askerin eşinin nüfus cüzdanı,
 3. Çocuğu varsa çocuğunun nüfus cüzdanı,
 4. Kirada oturuyor ise kira kontratının fotokopisi,
 5. Tam kapaklı karton dosya ve
 6. Evlenme cüzdanı (kendisi)

Not: Er ve eşi adlarına herhangi bir gelir yoksa, erin eşi herhangi özel veya sosyal kuruluşta çalışmıyor ise müracaat edebilir. Asker Ailesi Şefliği tarafından ilgili kurumlardan res'en araştırılacaktır.

ANNE, BABA VE KARDEŞLER İÇİN İSTENEN BELGELER NELERDİR?

 1. Askerin babası sağ ise kendi adına muhtardan ikametgah ilmuhaberi,
 2. Askerin babası ölü ise annesi adına muhtardan ikametgah ilmuhaberi,
 3. Askerin annesinin ve babasının nufus cüzdanları,
 4. Askerin kız kardeşleri 18 yaşında veya büyük ise bizzat kendisi nüfus cüzdanı ile, 18 yaşından küçük kız veya erkek kardeşlerin sadece nüfus cüzdanları gelecektir. Erkek kardeşleri 18 yaşından büyük ise ve öğrenci değilse yardımdan faydalanamaz.
 5. Tam kapaklı karton dosya,
 6. Kirada oturuyor ise kira kontratları fotokopileri,
 7. Askerin annesi ve babası boşanmış ise boşanma kararlarının fotokopisi ve
 8. Müracaat ederken askerin annesi ve babası ile 18 yaşından büyük kardeşlerinin bizzat gelmesi gerekmektedir.

Not: Anne, baba ve kardeşlerin herhangi bir kuruluşta çalışmaması ve emekli maaşı (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) almaması gerekmektedir. Bilgilerin doğruluğu Asker Ailesi Şefliği tarafından ilgili kurumlardan res'en araştırılacaktır.

BELEDİYEYE MÜRACAAT ETMEK İÇİN HANGİ BELGELER SAĞLANMALIDIR?

 1. Yardım alacak kişilerin son 6 ay içinde bulunduğu belediyede oturması,
 2. Bulunduğu ildeki bütün belediyelerden asker maaşı almadıklarına dair Asker Ailesi Şefliği'nin verdiği belgenin onaylanması ve
 3. Ayrıca Belediyenin Asker Ailesi servisinin vereceği formların doldurularak Askerlik Şubesine ve Muhtara onaylatılması gerekmektedir.

Bu belgeler tamamlandıktan sonra asker aileleri belediyeye müracaat ettiklerinde;
Asker maaşı alacak kişilerin mal varlığı araştırılacaktır. Şefliğimiz tarafından Tapu Sicil Müdürlüğü, Özel İdare, Mal Müdürlüğü, Belediye Emlak Müdürlüğü ve ilgili kurumlarla yazışmalar yapılarak tüm yurtta mal varlığının olup olmadığı ve eğer varsa ne kadar gelir getirdiği araştırılarak uygun görülen ailelere asker yardımı yapılacaktır.