Nikah İşlemleri

Nikah İşlemleri

EVLENME İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLER İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 

 • Evlenecek olan çiftlerin şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
 • Nüfus Cüzdanlarının veya T.C. Kimlik Kartlarının asılları gerekmektedir.
 • 5'er adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş olup, fotokopi resimler kabul edilmemektedir) 
 • Başvuru sırasında Evlendirme Memurluğundan alınan Evlenme Sağlık Raporunun, Aile Hekimine onaylatıldıktan sonra Evlendirme Memurluğuna geri getirilmesi gerekmektedir. Aile Hekimleri ve Devlet Hastanelerinin Aile Hekimliği Birimleri de Evlenme Sağlık Raporunu düzenleyebilmektedir. Aile Hekimlerinden alınacak Sağlık Raporları fotoğraflı, kaşeli ve imzalı olmalıdır. Özel hastanelerden alınan sağlık raporları geçerli değildir.
 • Kızlık soyadını kullanmak isteyen kadınların müracaat sırasında bildirimde bulunmaları
  gerekmektedir.
 • Evlenme İzin Belgesi için evlenecek çiftlerin beraberce müracaatı gerekmektedir.
 • Evlenme töreninin günlük çalışma saatleri içerisinde yapılması esastır. (Evl. Yön. 45. mad.) 
  Mesai saati dışında yapılacak nikah törenleri özel istek olup ücrete tabidir. Evlendirme Memurluğu ile önceden irtibat kurulması gerekmektedir.
 • Boşanmış veya dul kadınlar, boşanmanın üzerinden 300 gün (10 ay) süre içerisinde 
  evlenemez. Evlenebilmesi için Aile Mahkemesinden İddet Müddetinin kaldırıldığına dair
  belge ile müracaata geleceklerdir. (Evraka kesinleşme şerhinin konmuş olması şarttır)

 

Yabancı Uyruklulardan İstenen Belgeler;

 

 • Pasaportların Türkçe tercümelerini yaptırıp Noterden tasdik ettirmeleri gerekmektedir.
 • Kişinin pasaportunda geçerli vizesi veya ikamet tezkeresi olması gerekmektedir. Pasaport vize ve ikamet tezkeresinin süresi dolanların başvurusu alınmaz.
 • Yabancılar için yetkili merkezi makamlarca veya o devletin yerel temsilcileri tarafından kişinin adını, soyadını, anne adı, baba adı ile doğum tarihi, doğum yerini, medeni halini(bekar, boşanmış dul gibi) ve evlenmesine engel halinin bulunup bulunmadığı gösterir şekilde düzenlenerek verilmiş ve usulüne göre tasdik edilmiş olan belge, evlenme ehliyet belgesi kabul edilir. (Evlendirme Yönetmeliği 20. mad.)
 • Bekarlık Belgesinde kişinin doğum yeri, doğum tarihi, anne ve baba isimleri yazmıyorsa doğum belgesi de almaları zorunludur.
 • Bu belgeleri kişi kendi ülkelerinden getirmesi durumunda Apostile onayı veya T.C. Büyükelçiliğine onaylatılması gerekmektedir.
 • Bazı ülkelerin vermiş oldukları Bekarlık ve Doğum Belgesi çok dilli olduğu için hiç bir yere onaylatmadan direkt müracaat edebilirler. Örn. Almanya, Avusturya.
 • Türkçe olmayan belgelerin çevirileri Noter onaylı olarak Türkiye' de yaptırılmalıdır.
 • Konsolosluklar tarafından düzenlenecek bekarlık ve doğum belgelerinin Valilik Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından onaylatılması gerekmektedir. Konsolosluğu veya Büyükelçiliği Ankara' da olanlar ise T.C. Dışişleri Bakanlığında onaylatmaları gerekmektedir.
 • Pasaport ve İkamet tezkeresindeki bilgilerin bekarlık ve doğum belgesindeki bilgilerle birebir uyumlu olmalıdır.
 • Evrakların geçerlilik süresi 6 aydır.

 

Evlendirme Memurluğu Ücret Tarifesi

 • Uluslararası Evlilik Cüzdanı : 705 TL
 • Basılı Evrak Bedeli : 250 TL
  Evlendirme Memurluğunun bulunduğu yer dışında yapılacak nikah işlemleri ücreti : 1000 TL
 • Hafta sonu Belediye Nikah Salonu ücreti : 750 TL
 • Türk Vatandaşı ile Yabancı Uyruklu Evlilik : 500 TL
 • İki Yabancı Uyruklu Evlilik : 1000 TL